sklep pneumatyczny


Przepustnice są swoistym rodzajem zaworu. Ich działanie porównywalne jest do działania kurka kulowego, który ułatwia szybkie wyłączanie i włączanie przepływu. Przepustnice, jako zawory, są  stosowane często, gdyż kosztują mniej, niż alternatywne konstrukcje zaworów, są lżejsze, dlatego potrzebują mniej wsparcia, zarówno przy montowaniu, jak i w późniejszym stosowaniu. Konstrukcja przepustnicy opiera się na dysku ulokowanym w środku rury, przez który poprowadzony jest pręt, wyprowadzony później do siłownika po zewnętrznej stronie zaworu. Obrót siłownika powoduje obrócenie dysku równolegle lub prostopadle do kierunku przepływu. W przeciwieństwie do zaworu kulowego, krążek zawsze znajduje się w strumieniu. Dlatego też przepustnice znalazły przede wszystkim zastosowanie w sieciach, które wymagają dławienia cieczy, gazów lub zawiesin przez dłuższy czas. Istnieją różne rodzaje przepustnic, przystosowane do różnych ciśnień i różnych zastosowań. Przepustnice znane są głównie z ich użycia w silnikach spalinowych i lotniczych, ale znalazły także zastosowanie w sieciach wodociągowych, klimatyzacji, oraz w w sieciach produkcyjnych do regulowania przepływu powietrza, gazów, cieczy czy pary wodnej. Regulacja taka może być przeprowadzana ręcznie albo automatycznie. Atutem przepustnic jest to, że otwierają się znacznie szybciej w porównaniu z zaworami wieloobrotowymi, dodatkowo są mniejsze niż inne zawory, wobec czego idealnie nadają się do montażu w ograniczonej przestrzeni. Szybkość zamykania i otwierania zaworu, w połączeniu ze szczelnym zamknięciem przepustnicy całkowicie eliminuje straty i wycieki, jakie mogłyby się pojawić przy użyciu zaworów tradycyjnych. 

Copyright © 2018 automatyka przemysłowa