przepustnice


Zawór elektromagnetyczny, zwany także elektrozaworem, to urządzenie elektromechaniczne, w którym solenoid wykorzystuje prąd elektryczny do wytworzenia pola magnetycznego, które powoduje zmianę położenia zaworu, a co za tym idzie otwarcie przepływu płynu lub gazu w zaworze. Zawory elektromagnetyczne odróżniają się od siebie charakterystyką prądu elektrycznego, którego używają, siłą wytwarzanego przez nie pola magnetycznego i procesem, którego używają do ustawiania przepływu płynu/gazu. Na rynku dostępne są siłowniki o działaniu liniowym, siłowniki typu trzpieniowego, obrotowo-armaturowe i siłowniki wahliwe. Zawory mogą wykorzystywać konstrukcję dwudrogową do najprostszego typu regulacji przepływu lub używać trzech, lub więcej rozgałęzień do nastawiania przepływów między wieloma portami. Parę zaworów elektromagnetycznych można umieścić razem na jednym kolektorze. Zawory można także podzielić ze względu na konstrukcję: na rynku dostępne są zawory bezpośredniego działania, gdzie uszczelnienie gniazda znajduje się na rdzeniu magnetycznym, charakteryzują się one szybką reakcją i stosowane są dla małych wartości przepływu lub ciśnienia. Dla większych średnic gniazd zastosowanie znajduje zawór z serwowspomaganiem, który pozwala na zwiększenie siły magnetycznej potrzebnej do zwiększenia nacisku na element zamykający. Zawory elektromagnetyczne są najczęściej stosowanymi częściami sterowania w układach cieczowych. Ich zadaniem jest odcinanie, przepuszczanie, wydzielanie, rozprowadzanie lub mieszanie płynów. Można je znaleźć w bardzo wielu obszarach zastosowań. Elektrozawory oferują szybkie i bezpieczne przełączanie, wysoką niezawodność, długą żywotność, dobrą zgodność zastosowanych materiałów, niewielką moc sterowania i kompaktową konstrukcję.

Copyright © 2018 automatyka przemysłowa