Nowa Ruda - przewodnik historyczny i turystyczny

NOWA RUDA - przewodnik historyczno turystyczny

Drogosław - zarys dziejów miasta

 

Cunczendorf (1352)
Conzendorf (1414)
Cunczendorf (1631)
Cunzendorf bei Newrode (1631)
Kunzendorf (1482, 1524, 1560, 1765-1945)
Szlagiewo
Słupiec


Według niektórych historyków Drogosław był wsią, zasiedloną jeszcze przed niemiecką akcją kolonizacyjną. Także J. Wittig twierdzi, że ta wieś istniała jeszcze przed założeniem Nowej Rudy.

Pierwsza historyczna wzmianka o tej miejscowości pochodzi z roku 1352, w którym wystawiono dokument dotyczący kupna dóbr noworudzkich przez rodzinę von Donyn. Dokument ten wymienił również i Drogosław. Donynowie mieli w Drogosławiu w 1374 r. 4 łany a w latach 90-tych nabyli jeszcze 6-cio łanowe dobra sędziowskie.
100 lat po przejęciu dóbr noworudzkich w 1472 r. przez Stillfriedów doszło do ich podziału pomiędzy synów Jacoba von Stillfried, w wyniku czego dobra w Drogosławiu przejął młodszy syn Georg. Jednak po jego śmierci dobra te zostały ponownie scalone.

W 1598 r. w wyniku ponownego podziału dóbr noworudzkich wieś przeszła w ręce Hansa Bernharda, który stał się protoplastą nowej gałęzi rodu wykształconej w Drogosławiu. W 1684 r. wieś stała się wianem córki Bernharda III Marii Florentiny Elisabeth, która była żoną Balthasara Ludwika von Larisch. W 1789 r. wieś składała się z dwóch części - dominium Stillfriedów oraz dóbr sędziowskich.
Stillfriedowie mieli dobra noworudzkie do 1810 r., kiedy to przejęła je rodzina von Magnis. Jednak do niej należała od 1825 r. tylko 1/3 część wsi. Pozostałe należały do Stillfrieda oraz do wolnego sędziostwa.

Nie wiadomo dokładnie, co działo się z Drogosławiem w okresach wojen. Należy przypuszczać, że czy to w czasie wojen husyckich, czy też wojny trzydziestoletniej miejscowość została zniszczona. Ofiarami epidemii dżumy z 1633 r. byli również i mieszkańcy Drogosławia.

Od 1742 r. Drogosław należał do państwa pruskiego. Miał typowy charakter rolniczy, jednak rozpoczęto już wydobywanie węgla kamiennego. W części należącej do Magnisów czynna była kopalnia "Gustaw Heinrich".
W związku z rozwojem górnictwa oraz przemysłu włókienniczego wzrosła liczba mieszkańców i na początku lat 30-tych XX w. licząc ponad 4800 mieszkańców przekroczyła liczbę Słupca. Tkactwo i włókiennictwo było również zajęciem tutejszych mieszkańców. Pierwotnie rozwijało się tkactwo chałupnicze, jednak od 1857 roku działała w Drogosławiu fabryka Wilhelma Jordana, część mieszkańców pracowała także w noworudzkiej fabryce Hermanna Pollacka. Innym zakładem działającym na obszarze Drogosławia była tzw. "fabryka obrazków", która swoje wyroby eksportowała głównie do USA. Fabryka istniała do 1932 r.

 

Większość załogi kopalni węgla kamiennego "Ruben" stanowili mieszkańcy Drogosławia. Wielu z nich pracowało także w kopalni "Wenzeslaus" w Ludwikowicach oraz "Rudolph" w Przygórzu. W czasie katastrofy w kopalni "Wenzeslaus" na ogólną liczbę 151 poległych górników z Drogosławia było 17. Zamknięcie kopalni spowodowało wzrost bezrobocia i biedy. Zarobki górników były poniżej przeciętnej i nie wystarczały nawet na skromne utrzymanie rodzin.

 

Od 1945 r. Drogosław był siedzibą gromady, a od 1954 r. stał się częścią Nowej Rudy. Oprócz kopalni funkcjonowały w nim Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "Nowar" oraz filia Zakładów Radiowych "Diora" w Dzierżoniowie. Obecnie wszystkie zakłady upadły, a dzisiejsza gospodarka Drogosławia oparta jest głównie na handlu i usługach.do góry