Nowa Ruda - przewodnik historyczny i turystyczny

NOWA RUDA - przewodnik historyczno turystyczny


Nowa Ruda - górne miasto: ul.Mikołaja Kopernika

 

 

ul. Mikołaja Kopernika

Schulstraße, (koniec XIXw.)
Adamviertel (górna część ulicy z budynkami mieszkalnymi)
ul.Szkolna (ok. 1959r.)
Ignacego Daszyńskiego (po 1959r.)


Jest to ulica, która obecnie łączy ul. Piłsudskiego z ul.Sybiraków. Wytyczona została w latach 1882-1889 po zbudowaniu na dawnym wzniesieniu Hopfenberg (Wzgórze Chmielowe) nowej szkoły katolickiej. Od strony zachodniej została wzmocniona skarpą. W 1931r. została przebudowana i poszerzona.
Na jej górnej części (pomiędzy wiaduktem kolejowym a ul.Niepodległości) wzniesiono w latach 1902-1907 wolno stojące budynki mieszkalne. Dzięki dużej ilości wolnego miejsca zabudowa tej części ulicy rozmieszczana była według zasad rządzących urządzaniem dzielnic willowych.

do góryDrukarnia W. W. Klambta, obecnie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, ul. Kopernika 8

Początki drukarstwa noworudzkiego wiążą się z pojawieniem się w mieście człowieka, który był zainteresowany wydawaniem własnej gazety, do czego przymierzał się już w 1836 roku. Był nim niejaki Wilhelm Wenzel Klambt (1811-1883).

Drukarnia KlambdtaJednak jej początki miały miejsce dopiero 7 lat później, czyli w 1843r. Jej tytuł brzmiał "Der Hausfreund" (Przyjaciel domu), a pierwszy numer ukazał się 30 stycznia 1843r. Już rok później zmieniła tytuł na "Der Hausfreund im Glatzer Gebirge" ("Przyjaciel domu w Górach Kłodzkich").
Pierwotnie gazetę wydawał w swoim domu przy obecnej ul.Piastów 19. W roku 1844 gazeta miała 450, a w 1847 już 1200 stałych abonentów. Była na swój sposób ciekawa, bowiem tematycznie dotyczyła kultury, sztuki i nauki Ziemi Kłodzkiej. W latach 50-tych XIX stulecia Klambt przeniósł swoją drukarnię na obecną ul.Kopernika i systematycznie ją rozbudowywał. Dzięki - między innymi - zakupowi i zainstalowaniu nowej maszyny drukarskiej zwiększono nakład czasopisma.
Klambt był również i publicystą, co udowodnił podczas trwającej w latach 1848-1850 w ówczesnych Prusach rewolucji, której jednym z postulatów była sprawa zjednoczenia Niemiec. W swojej gazecie często poruszał tę tematykę i potrafił śmiało, a jednocześnie do końca, wypowiadać swoje demokratyczne poglądy.

Jego intensywną pracę przerwała w 1881r. śmierć, po której wydawanie gazety przejął Georg Rose, mocno spowinowacony z Klambtami. Wydawał ją do roku 1907.
Po nim gazetę przejęli jego synowie. Eduard był wydawcą w latach 1907-1921, po nim był jego brat Walter.
Gazeta była drukowana w Nowej Rudzie do 1945 roku.

Działania wojenne ominęły miasto, stąd też po ich zakończeniu zastano zakłady niezniszczone, ze sprawnymi maszynami drukarskimi. Od 16 maja 1945r. drukarnia przeszła pod Centralny Zarząd Państwowych Zakładów Graficznych, bezpośrednio podlegała pod Zarząd Państwowych Zakładów Graficznych w Katowicach, które upoważniły 6 sierpnia 1945r. Kazimierza Hefkaluka do jej zabezpieczenia jak również i innych drukarni działających przed wojną w Nowej Rudzie. 24 października 1945r. drukarnia przeszła pod Zarząd Dolnośląski Państwowych Zakładów Graficznych.

W oparciu o odpowiednie warunki lokalowe oraz istniejącą bazę Centralny Zarząd Państwowych Zakładów Graficznych upoważnił dyrektora Hefkaluka do podjęcia starań o otwarcie szkoły uczącej drukarstwa. Otwarto ją 8 grudnia 1946r. jako Państwową Szkołę Graficzną, potem na jeden rok przemianowano ją na Szkołę Przysposobienia w Przemyśle Poligraficznym I Stopnia. W 1948r. przekształcono ją w trzyletnie Gimnazjum Graficzne, a w roku 1951 na Zasadniczą Szkołę Poligraficzną.
W latach 70-tych przekształcono ją na Liceum Zawodowe Poligraficzne, a w 1985r. na Technikum Poligraficzne.

W 1993r. odbyły się polsko-niemieckie uroczystości z okazji przypadającej 150 rocznicy wydawnictwa Klambt-Verlag, a 22 września 2002r. nadano szkole imię Johannesa Gutenberga.

Obecnie po wielu przekształceniach znajduje się w tym budynku Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, w którym kształcą się uczniowie w wielu specjalnościach, takich jak: technik poligraf czy technik ochrony środowiska. Mogą również ukończyć liceum profilowane w zakresie zarządzania informacją oraz liceum ogólnokształcące.

W trakcie funkcjonowania szkoły zarządzało nią 10 dyrektorów:
1946-1953 Kazimierz Hefkaluk
1953-1957 Stanisław Eckert
1957-1963 Józef Kaleciński
1963-1973 Stefan Folaron
1973-1975 Tytus Jek
1975-1980 Genowefa Sabina Skowron
1980-1981 Elżbieta Stangret
1981-1995 Bolesław Bandel
1995-1996 Grażyna Radzik
1996-2005 Bogdan Kostecki

W wyniku zmian w organizacji szkolnictwa ponadgimnazjalnego w Nowej Rudzie od 1 września 2005r. szkoła weszła w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, którego dyrektorem został Bogdan Kostecki.

Obecny budynek drukarni i szkoły został wzniesiony w latach ok. 1860-1870 i był systematycznie rozbudowywany. Najstarsza jego część - parterowa, reprezentująca skromne budownictwo ceglane, zwrócona jest szczytowo do ulicy.
Nieco w głębi znajduje się willa, należąca niegdyś do właścicieli wydawnictwa, czyli rodziny Rose. Obiekt ten został zbudowany w stylu budownictwa ceglanego, odnosi się do architektury średniowiecznej, renesansu oraz manieryzmu. Obok willi znajdował się ogród z ciekawym starodrzewiem, w którego części usytuowano obecnie boisko szkolne

do góryDawna nowa szkoła katolicka, obecnie Gimnazjum nr 1 - ul.Mikołaja Kopernika 6a


Do roku 1945 w mieście istniał podział szkół pod względem wyznaniowym. Szkoła katolicka znajdowała się w latach 1808/1809 w domu sąsiadującym z plebanią. Była to tylko szkoła dwuklasowa. W roku 1818 zaadoptowano na nową szkołę budynek przy ul.Kościelnej, następnie w domu przy cmentarzu.
Kolejny budynek szkolny zbudowano na gruncie dawnego dworskiego folwarku w 1826 roku. Znajdowały się w nim 4 klasy i dwa mieszkania dla nauczycieli. Szkoła ta w 1842r. była przepełniona z powodu dużej liczby dzieci, w 1859r. zawaliła się w niej część stropu.

Budynek nowej szkoły katolickiej wybudowano na wzniesieniu Hopfenberg w latach 1882-1884. Znajdowało się w nim 18 pomieszczeń lekcyjnych, sala egzaminacyjna i mieszkania dla nauczycieli oraz szkolnych służących.
Wzniesiony w stylu historyzmu budynek był wielokrotnie przebudowywany i remontowany. W 1885r. ustawiono przed szkołą pomnik żołnierzy pruskich, poległych w wojnach 1866r. i z 1870/1871,. Pomnik wcześniej znajdował się między ulicami Kopernika a Niepodległości, gdzie miano wznieść gmach sądu.
Po wojnie pomnik usunięto a w budynku powstała szkoła podstawowa, zwana pospolicie "jedynką", która funkcjonowała do roku szkolnego 2003-2004.

Pierwsza polska szkoła podstawowa w Nowej Rudzie rozpoczęła swoja pracę 4 września 1945 roku, choć regularne zajęcia rozpoczęły się dopiero 6 dni później. W pierwszym roku nauki uczyło się w niej około 200 uczniów a pracowało 10 nauczycieli. Jeszcze we wrześniu rozpoczęła działalność pierwsza drużyna harcerska.
Z dniem 1 września 1947r. szkoła została połączona z gimnazjum i stała się noworudzką Jedenastolatką pod patronatem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Na skutek ciągłego napływu do miasta polskich osadników w szkole zwiększyła się liczba dzieci, a niektóre klasy liczyły po 55 uczniów.

Zmiany personalne zaszły w szkole w roku szkolnym 1964/65, kiedy to na urlop zdrowotny odszedł dyrektor Jedenastolatki, Antoni Rzęsikowski, a jego miejsce zajął Jan Gniadek. Budynek szkolny został odnowiony przez gliwicka kopalnię "Sośnica", która wykorzystywała pomieszczenia szkolne na kolonie letnie.
W 1966r. nastąpiło rozdzielenie Jedenastolatki na Liceum Ogólnokształcące i SP nr 1, której dyrektorem został Jan Gniadek. Za jego czasów do szkoły sprowadzono nowe meble i usunięto dotychczasowe stare, jeszcze poniemieckie. Za czasów dyrektora Grzegorza Szypra rozpoczął się w szkole poważny remont stropów, co dezorganizowało pracę szkoły.
W latach 1972/74 liczba uczniów wzrosła do około 1200, przez co nauka trwała nieraz 3 zmiany.
W 1975r. LO przeniosło się do nowego budynku przy Osiedlu Piastowskim, przez co szkoła otrzymała jego dawny budynek oraz salę gimnastyczną.
W 1982r. patronem szkoły został Jan Kochanowski.
W 1998r. szkoła oddała dawny budynek liceum nowo utworzonemu gimnazjum, a swoją pracę prowadziła do roku 2004, kiedy to na skutek reformy oświaty i reorganizacji szkół w mieście przestała istnieć.

Przez okres blisko 60 lat funkcjonowania szkoły zarządzali nią następujący kierownicy i dyrektorzy:
1945-1947-Gwidon Bernat
1947-1964-Antoni Rzęsikowski (11-latka) i Gwidon Bernat (SP)
1964-1966-Jan Gniadek (11-latka)
1966-1970-Jan Gniadek
1970-1972-Grzegorz Szyper
1972-1975-Janina Nowak
1975-1979-Kazimierz Powroźnik
1979-1990-Krystyna Wójcik
1990-1995-Kazimiera Grenda
1995-2004-Dariusz Niewiarowski

do góry
Gimnazjum - ul. Kopernika 6b


Budynek ówczesnego niemieckiego progymnazium wzniesiono w 1909r. w stylu neoklasycyzmu łączonego z barokiem, nawiązującym do architektury czasów fryderycjańskich.
Do końca II wojny światowej mieściło się w nim niemieckie gimnazjum, chociaż w czasie wojny znajdował się w nim szpital wojskowy, a sala gimnastyczna po wojnie służyła jako magazyn zbożowy.

W 1945r. rozpoczęła w nim naukę polska młodzież dając początek noworudzkiemu "ogólniakowi". Szkoła zaczęłą pracę w roku szkolnym 1945/46 jako Państwowe Gimnazjum i Liceum w Nowej Rudzie, w którym zarówno uczniowie, jak i nauczyciele musieli się obejść bez podręczników, bowiem nie było ani jednej polskiej książki. Już rok później otrzymało ono imię Henryka Sienkiewicza, bowiem w 1946r. przypadała 100 rocznica śmierci pisarza.

Następne lata to okres tworzenia się "jedenastolatki", gdyż powstała Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego i Licealnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Nowej Rudzie. Spowodowało to usunięcie dotychczasowego patrona szkoły oraz lekcji religii.

Ponowny podział na szkołę podstawową i liceum nastąpił w 1966 roku. Na skutek nadchodzącego wyżu demograficznego budynek stawał się zbyt ciasny. Na Osiedlu Piastowskim budowano nową szkołę bez wyraźnie określonego jej przeznaczenia. Rozpoczęły się starania dyrekcji, grona pedagogicznego oraz rodziców o przyznanie obiektu noworudzkiemu "ogólniakowi" i w czerwcu 1974r. przeniesiono sprzęt szkoły przy pomocy m.in. uczniów.
Noworudzkie LO rozpoczęło w nowym budynku rok szkolny 1975/76.
Na zjeździe absolwentów rok później upomniano się o powrót dotychczasowego patrona, którego przywrócono szkole w 1979 roku. Rok później nastąpiło uroczyste wręczenie sztandaru.

Do 1995r. noworudzkie liceum ukończyło 4219 absolwentów.

Od roku 2002 zgodnie z reformą oświaty wprowadzono w szkole 3-letni cykl nauczania oparty na podbudowie 3-letniego gimnazjum.

W roku 2005 odbył się z okazji 60-lecia istnienia szkoły VI Zjazd Absolwentów.

Mury szkoły opuściło wielu znanych ludzi, m.in. Zdzisław Leśniak (aktor), Edyta Geppert (piosenkarka), Karol Maliszewski (współczesny poeta i krytyk literacki).

Przez okres 60 lat istnienia szkoły zarządzało nią ośmiu dyrektorów:
1945-1948 Józef Czechowicz
1948-1949 Bolesław Krzyżanowski
1949-1964 Antoni Rzęsikowski
1964-1966 Jan Gniadek
1966-1977 Antoni Mackiewicz
1977-1980 Stanisław Krzyżanowski
1980-1991 Genowefa Sabina Skowron
1991-2006 Ryszard Sonnak
Od 1 września 2006r. - Izabela Sas

Po "przeprowadzce" liceum do nowego budynku na Osiedlu Piastowskim, obiekt przekazano Szkole Podstawowej nr 1, przez co, jako największa w mieście, funkcjonowała w dwóch budynkach. Po reformie oświaty z 1999r. utworzono w nim rok później Gimnazjum nr 1, które w 2004r. przejęło również sąsiedni budynek upadłej SP nr 1. Dyrektorem Gimnazjum nr 1 w latach 1998-2004 był Jan Zieliński a od 2004r. jest Mirosław Wojciechowski.

do góry

GALERIA - ul.Kopernika