Nowa Ruda - przewodnik historyczny i turystyczny

NOWA RUDA - przewodnik historyczno turystyczny


Nowa Ruda - dolne miasto: ul.Nadrzeczna, ul. Zaułek

 

 

ul. Nadrzeczna

Oberlauben (1736)
Auf dem Oberlauben (1789)
Kunzendorfer Lauben (1846)


UNowa Ruda ul.Nadrzeczna  ok1800r.lica ta, wytyczona prosto, częściowo wzdłuż koryta rzeki Włodzicy, niegdyś była połączona z ulicą Piastów poprzez wybudowany na Woliborce w 1844 roku drewniany most. Cztery lata później wyrównano przejście z ul. Piastów ku ul. Nadrzecznej i wybudowano most nowy, zwany niegdyś Schwarzbachbrücke (Most na Woliborce). Następny most zbudowano pod koniec XIX wieku.

Nowa Ruda podcienia

Woliborka - potok, wypływający z zachodniego zbocza znajdującej się w masywie Gór Sowich góry Szeroka w postaci kilku drobnych cieków, które niżej łączą się w jeden potok. Płynie doliną, w której znajdują się zabudowania wsi Wolibórz, mija zabudowania noworudzkiego Zacisza i płynąc u podnóża Rudej Góry wpada pomiędzy ul. Piastów i Nadrzeczną jako lewy dopływ Włodzicy. Długość: 8,5 km

 

Nowa Ruda podcieniaUlica zabudowana jest ciągiem sześciu (niegdyś siedmiu) domów mieszkalnych, które podcieniami zostały zwrócone w kierunku rzeki (podobnie niegdyś budynki po drugiej stronie rzeki - przy ul.Łukowej). Potocznie mówiło się o nich "domy tkaczy", jednak ich styl oraz okres, w jakim je zbudowano, stanowią raczej przykład tradycyjnego lokalnego budownictwa. Jednak ich duże wnętrza gospodarcze służyły prawdopodobnie do produkcji sukna.
Obecne budynki powstawały w latach 1708 - 1818 jako domy dwu- lub trzytraktowe. W przednie trakty domów wbudowano sklepione podcienia, które zostały wsparte na wykonanych z czerwonego piaskowca słupach.
Nowa Ruda podcienia Domy przebudowano i podwyższono w II poł. XIX wieku, stąd też w większości utraciły swe charakterystyczne bryły i szczyty. W ciągu tej zabudowy istniał jeden dom drewniany z podcieniami (nr 4), który wyburzono około 1960 roku i był to wówczas ostatni tego typu budynek w Nowej Rudzie.
Z dawnych wystrojów elewacji zachowały się kamienne portale z datą 1798 (dom nr 1), 1806 (nr 2), portal bez daty (nr 3 i nr 5), 1816 (nr 6) i 1818 ( nr 7).

do góry
ul. Zaułek

Była naturalnym przedłużeniem ul. Nadrzecznej, prowadzącym w kierunku ówczesnej wsi Drogosław. Prowadziła wzdłuż koryta rzeki Włodzicy. W I poł. XVIII wieku zabudowę ulicy tworzyły dwa skupiska budynków, które, podobnie jak przy ul.Nadrzecznej, posiadały podcienia. Podcienia zlikwidowano przed 1889 rokiem podczas przebudowy budynków. Nieliczne i wolno stojące domy wzniesiono pod koniec XIX i na początku XX wieku.
Po roku 1961 wyburzono część stylowej zabudowy tej ulicy (domy nr 5 i 10).

GALERIA Nowa Ruda ul.Zaułek Szpital Miejski
GALERIA Nowa Ruda ul.Piastów

do góry